Back

Privacybeleid

Privacybeleid van het bedrijf Mamoot (handelsnaam), Austral Bikes SPRL (wettelijke naam)

Laatste bijwerkingsdatum: 23 mei 2023

Bedrijfsnummer: BE0665529371

Adres: Hoofdkantoor: 23, rue de la Forêt de Soignes, 1410 Waterloo, België Kantoren: 210, chaussée de Tubize, Braine-le-Château, België

Inleiding

Dit privacybeleid (het “Beleid”) legt uit hoe Mamoot, opererend onder de handelsnaam Austral Bikes SPRL, de persoonsgegevens van de gebruikers van onze website toegankelijk op https://mamoot.be (hierna de “Website” genoemd) verzamelt, gebruikt, bewaart en beschermt.

Door onze Site te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid. Lees dit beleid zorgvuldig door om te begrijpen hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

 1. Verzamelen van persoonsgegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens wanneer u onze Site gebruikt:

 • Identificerende informatie: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc., wanneer u deze vrijwillig verstrekt (bijv. bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief of het aanmaken van een klantenaccount).
 • Transactiegegevens: details van transacties die op onze Site zijn gedaan, met inbegrip van gekochte producten, betalingsinformatie, facturen, enz.
 • Gebruiksinformatie: Wij verzamelen automatisch bepaalde informatie over hoe u onze Site gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, besturingssysteem, de pagina’s die u bezoekt, de links waarop u klikt, enz.
 1. Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken de verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • Om de op onze Site gevraagde diensten te leveren en te beheren, zoals de verwerking van bestellingen, de levering van producten, de klantenservice, enz.
 • Om met u te communiceren en te reageren op uw verzoeken, vragen of zorgen.
 • promotionele informatie, nieuwsbrieven of andere marketingcommunicatie te sturen, als u daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • Om onze site, producten en diensten te verbeteren, met inbegrip van gegevensanalyse en het gebruik van cookies (zie ons cookiebeleid voor meer informatie).
 • Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen, fraude te voorkomen en de veiligheid van onze gebruikers te waarborgen.
 1. Bewaring van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld en om te voldoen aan toepasselijke wettelijke en regelgevende verplichtingen.

 1. Delen van persoonsgegevens

Wij verkopen, verhandelen of dragen uw persoonsgegevens niet over aan derden, behalve in de volgende gevallen

 • Waar nodig om de gevraagde diensten te leveren (bijvoorbeeld voor de verwerking van bestellingen, levering van producten, enz.)
 • Wanneer wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben om de gegevens te delen.
 • Indien vereist of toegestaan door de wet, regelgeving
  • Indien vereist of toegestaan door de wet, regelgeving of bevoegde autoriteiten.
  • Wanneer dit nodig is om onze rechten, eigendom of veiligheid, of die van onze gebruikers of derden te beschermen.

  Wij zorgen ervoor dat het delen van persoonsgegevens met derden gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en met passende veiligheidsmaatregelen om de privacy en veiligheid van uw gegevens te beschermen.

  1. Gegevensbeveiliging

  Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Dit omvat technische en organisatorische maatregelen zoals firewalls, toegangscontroles, beveiligingsprotocollen en beperkingen van de toegang tot gegevens.

  Houd er echter rekening mee dat geen enkele methode voor het verzenden of opslaan van gegevens via internet volledig veilig is. Daarom kunnen wij de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen.

  1. Uw rechten inzake gegevensbescherming

  U hebt bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het volgende e-mailadres: https://mamoot.be. Uw rechten kunnen omvatten:

  • Het recht op toegang tot en een kopie van uw persoonsgegevens.
  • Het recht op correctie van eventuele onjuistheden in uw persoonsgegevens.
  • Het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden.
  • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, onder bepaalde voorwaarden.
  • Het recht om onder bepaalde voorwaarden de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te vragen.
  • Het recht om onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming.
  1. Links naar sites van derden

  Onze Site kan links bevatten naar websites van derden. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op sites van derden. Wij raden u aan het privacybeleid van deze sites van derden te lezen om te begrijpen hoe zij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen.

  1. Wijzigingen in het privacybeleid

  Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht zodra ze op onze Site zijn gepubliceerd. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele updates.

  1. Neem contact op met

  Als u vragen, problemen of verzoeken hebt met betrekking tot dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via thomas@mamoot.be.

  Opmerking: Dit Privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Door onze Site te blijven gebruiken, aanvaardt u dit Privacybeleid en stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid.

Ce site internet stocke des cookies sur votre ordinateur. Police de cookie